[Tra công biến miêu kí] – Chương 16

♥Chương 16: Lời tỏ tình bất ngờ♥

Edit : Sâu Xanh

Picture1

Continue reading

Advertisements

[Tra công biến miêu kí] – Chương 15

Editor lảm nhảm: Không ai thèm đề cử cho tuôi bộ nào sao? Tuôi khổ tâm lắm ( T v T )
Btw, tuôi biết cái con trong hình nó là chó, nhưng mà hình này giống hệt cái hành động (thiểu năng) của bạn tra công trong chương này, nên tuôi cứ lấy làm minh họa thôi =))
Chúc các thím đọc vui ~

========================================

♥Chương 15: Bé mèo ốm rồi♥

Edit : Sâu Xanh

Beta : Min, Tiêu ngự tỷ

Picture1

Continue reading